Contacteer ons : 014 41 72 33
Mail ons : info@aptf.be

Bezoek ons : Turnhoutseweg 55A
2340 Beerse

Mededelingen van ons kantoor

Vanuit het BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten) en de overheid zijn we verplicht om voor onze klanten volgende documenten/volmachten in orde te brengen:


• Identiteitsgegevens (vergeet uw pincode niet mee te brengen)
• Getekende opdrachtbrief
• Verklaring uiteindelijke begunstigde (enkel voor vennootschappen)
• Getekende jaarrekening en jaarverslagen (enkel voor vennootschappen)
• Fiscale volmacht
• Volmachten (coda-bestanden, sociale kas / sociaal secretariaat, Tax On Web, Intervat, Biztax)
Voor elke afspraak zal er nagegaan worden of deze bovenstaande documenten/volmachten reeds in orde zijn gebracht. Wanneer blijkt dat er sommige van de hierboven opgesomde zaken nog niet in orde zijn, zal er op de afspraak gevraagd worden om de nodige documenten te tekenen, of om uw identiteitskaart te laten inlezen, zodat we de elektronische volmachten kunnen aanvragen.